Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van de Europese Algemene Verordening inzake bescherming van persoonsgegevens (ook wel AVG of GDPR genoemd) en om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct na te leven heeft Villa Popcorn een aantal maatregelen genomen. Wij geven géén persoonsgegevens door aan derden. De meeste informatie op deze website is vrij beschikbaar, maar het is mogelijk dat er aan jou persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Villa Popcorn heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders. Als je er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Als je dat wenst, kan je jouw persoonlijke gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Neem hiervoor gerust contact met ons op via info@villapopcorn.be.

Gegevenssoorten en gebruik

Op deze website worden persoonsgegevens, transactiegegevens en technische gegevens verzameld. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld en hebben ook verschillende doelen. Hier een overzicht:

  • Voornaam, naam en e-mailadres kunnen worden verzameld via een formulier. Dit kan een inschrijvingsformulier zijn voor een nieuwsbrief of een formulier om toegang te krijgen tot exclusieve content. Het doel hiervan is om zeer relevante informatie over onze diensten en producten te sturen via diverse kanalen (e-mail, Facebook, …).
  • Bij aankoop worden naast persoonsgegevens ook transactiegegevens opgeslagen. Deze gegevens worden op de eerste plaats gebruikt om je bestelling te verwerken en verder om onze communicaties en dienstverlening verder te optimaliseren.
  • Voor meer informatie over de technische gegevens kan je ons cookiebeleid raadplegen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die je op deze website achterlaat, bewaart Villa Popcorn niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens die verzameld zijn via standaardformulieren (inschrijving nieuwsbrief) worden minimaal 5 jaar bijgehouden, voor persoons- en transactiegevens van klanten is dat 10 jaar. Technische gegevens (cookies) kan je zef verwijderen, raadpleeg daarvoor de helpfunctie van je browser als je niet weet hoe dat moet. Voor bepaalde marketingacties zijn de bewaartermijnen korter.

Voor de exacte bewaartermijnen per actie of kanaal neem je best contact met ons op via info@villapopcorn.be.

Cookies

Ons cookiebeleid kan je hier terugvinden.

Bedrijfsgegevens – Identiteit

Villa Popcorn VOF
Heilige-Geeststraat 186
3000 Leuven
info@villapopcorn.be